Binnen stichting Positief Welzijn zetten vrijwilligers zich dagelijks in om bewoners ondersteuning te bieden waardoor het leven extra kleur krijgt. Persoonlijke aandacht geeft voor veel bewoners zelfvertrouwen. Daarom verwelkomen we u graag als vrijwilliger!

U kunt zich op vele manieren inzetten als vrijwilliger. Op locaties in het centrum van Utrecht, of juist aan de rand van de stad. Voor mensen met een verstandelijke beperking, een vorm van dementie of ouderen. Op structurele basis of juist eenmalig, als u zich een middag met uw bedrijf voor stichting Positief Welzijn wilt inzetten. Samen kijken we welke ondersteuning wenselijk of nodig is voor de bewoners.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk

  • Begeleiding bij uitstapjes
  • Helpen in de tuin
  • Helpen bij het koken
  • Ondersteunen bij een samenkomst of geloofsdienst
  • Begeleiden van bewoners bij een spelletjesmiddag of muziekoptreden
  • Een gezellige sfeer creëren als gastvrouw of gastheer in een huiskamer
  • Bezoekvrijwilliger: bezoek een bewoner die bij u past
  • Folder vrijwilligerswerk bij stichting Positief Welzijn.