wonen met een beperking

neem contact met ons op

Actieplan

Met een 10-punten actieplan komen we op voor de woonbelangen van mensen met een fysieke beperking of psychische kwetsbaarheid. Deze actiepunten weerspiegelen onze visie op goed wonen. Met dit actieplan richten we ons natuurlijk allereerst op de mensen om wie het gaat, maar daarnaast ook op lokale en regionale belangenbehartigers, gemeenten en de overheid, zorgaanbieders, woningcorporaties, architecten en bouwers.
10 Actiepunten

• Geef mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid meer zeggenschap over hun woonsituatie;
• Zorg voor voldoende geschikte woningen;
• Verbeter de toegankelijkheid van buitenruimtes zoals balkons en tuinen;
• Steun en faciliteer groepen burgers die zelf wooninitiatieven ontwikkelen;
• Zorg voor heldere procedures en goede communicatie rond woningaanpassingen;
• Schenk aandacht aan de brandveiligheid;
• Versterk de inspraak van cliënten in regionaal en lokaal woonbeleid;
• Ondersteun zelfstandig wonen en voer een mantelzorg-vriendelijk woonbeleid;
• Maak en houd wonen betaalbaar;
• Faciliteer ontmoetingsmogelijkheden in het wonen.