Op tal van locaties verspreid over de stad vindt u onze woon- en zorgcentra, kleinschalige woonvoorzieningen en studio’s. We bieden zorg voor ouderen, mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Met onze veelheid aan locaties kunnen we u een veilige plaats bieden, dicht bij vrienden en familie. Hoe u wilt wonen staat centraal. Of u nu de gezellige drukte van de stad zoekt of de rust van een locatie in het groen, Sireen biedt voor elk wat wils.

Als Amsterdammer heeft u relaties in de stad. Sireen is dan ook een echte Amsterdamse organisatie, die diep geworteld is in de Amsterdamse samenleving. Wij ondersteunen u zodanig, dat u zoveel mogelijk kunt genieten van de mogelijkheden van de stad. Bijvoorbeeld door samen te werken met organisaties bij u in de buurt.

Wij bieden u graag een thuis, een plek waar u kunt leven op de manier die bij u past. Wij passen onze zorg aan op uw wensen, en vragen niet van u om uw wensen aan te passen op de zorg die wij bieden.

We vinden het belangrijk dat we alle oudere inwoners van Amsterdam een fijne woonplek kunnen bieden. Daarom is er Rozeneiland in het Dr. Sarphatihuis, een woning voor LHBTI’ers. Zodat ook LHBTI-ouderen kunnen wonen en leven op een manier die past bij hun verleden, gewoontes, thuissituatie en geaardheid.

Ook bieden we op twee locaties woongroepen voor Islamitische mannen (in De Raak) en vrouwen (in De Beusemaecker). In deze groepen van maximaal zes personen, is speciale aandacht voor religie, eten en cultuur.

Drie woonvormen

Als u of uw familielid niet meer thuis kan wonen, biedt Sireen 3 woonvormen aan: wonen in een woon-zorgcentrum (hier vallen de voormalige verzorgingshuizen en verpleeghuizen onder), wonen in een kleine groep en wonen in een studio met ondersteuning. U kunt met verschillende indicaties, ziektebeelden of aandoeningen terecht in deze woonvormen.

  •