Een ziekenhuisopname is ingrijpend. U heeft na een behandeling of operatie al uw energie nodig om te herstellen. We bieden u zorg en behandeling zodat u verder op kracht komt, veilig kunt bewegen en de voorbereidingen te treft om terug te gaan naar huis.

U kunt voor revalidatie terecht bij onze Herstel afdeling in De Poort. Wilt u revalideren, maar bent u al ontslagen uit het ziekenhuis? Dan kan uw huisarts u ook aanmelden bij Sireen.

Persoonlijke begeleiding

Revalidatie is niet eenvoudig. Het is een individueel proces, dat bij de één sneller verloopt dan bij de ander. Het vraagt veel inspanning en motivatie om het te laten slagen. Maar u hoeft het niet alleen te doen.

U krijgt bij uw verblijf bij Sireen een persoonlijk begeleider toegewezen die u wegwijs maakt en bij wie u terecht kunt voor al uw vragen over uw revalidatie en de zorgverlening. Ook staat het team van zorgprofessionals en specialisten van ons Behandel Advies Centrum voor u klaar.

De eerste week

Op de eerste dag krijgt u een intakegesprek met uw arts en is er een lichamelijk onderzoek. U maakt kennis met de fysiotherapeut en de ergotherapeut die samen met u het revalidatieplan vaststellen. Zonodig maakt u ook kennis met andere teamleden, zoals de diëtist, maatschappelijk werker of psycholoog. Vervolgens gaat u met het revalidatieteam direct aan de slag.

De vervolgweken

In de vervolgweken krijgt u alle zorg die u nodig heeft om verder op kracht te komen, veilig te kunnen bewegen en om zich voor te bereiden om terug te gaan naar huis. De leden van het revalidatieteam werken onderling nauw samen bij de uitvoering van uw revalidatieplan. Zij evalueren uw situatie regelmatig in een multidisciplinair overleg.