Mantelzorgondersteuning

Stichting Positief Welzijn vindt een goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers van groot belang voor goede zorgverlening. In ons Mantelzorgbeleid leest u daar meer over.
In de thuissituatie heeft de mantelzorger vaak een grote rol, Wij geven daar extra aandacht aan. Meer daarover kunt u hier lezen: Mantelzorg in de thuiszorg.

Digitaal Loket Mantelzorg
Als u voor iemand (in de thuissituatie) zorgt en u heeft vragen, behoefte aan informatie of behoefte aan ondersteuning bij de zorg voor uw naaste, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij beantwoorden uw email zo spoedig mogelijk en geven u informatie of verwijzen u naar de juiste organisatie.

Mantelzorger in gemeente Utrecht?
Bent u mantelzorger en woont u in de stad Utrecht.

Wij komen dan graag met u in contact.