hulp bij het huishouden

neem contact met ons op

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is er voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf het huishouden te doen en niet (voldoende) hulp krijgen van familie, buren of kennissen. Wij bekijken samen met u hoe huishoudelijke verzorging geboden kan worden.

Recht op hulp bij het huishouden

U heeft recht op hulp bij het huishouden:
• Beperkingen hebt waardoor u geen huishoudelijke taken kunt verrichten
• Er niemand binnen uw huishouden is die de taken over kan nemen. U hebt dus géén recht op deze hulp als er binnen uw huishouden een gezonde partner of meerderjarige huisgenoot is die de huishoudelijke taken over kan nemen.

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage Wmo. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en het aantal uren hulp dat u ontvangt.